شماره تلفن : ۰۹۱۳۲۶۹۸۴۳۸

آموزشگاه تخصصی نوین خودرو

درباره ما

هر آنچه که درباره ما باید بدانید

اگر در هنگام سیل در ماشین گیر بیفتیم چه کنیم؟!

نکاتی که موقع گیر افتادن در سیل باید رعایت کنید